%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2.swf

В період навчання всім слухачам наших дистанційних курсів надається цілодобовий доступ до кращого в Україні сервісу нормативної і законодавчої документації - БУДСТАНДАРТ Online, де всі вони мають можливість замовити необхідний документ або отримати відповіді з питань нормативного регулювання.


Законодавство про охорону праці

 1. Закон України "Про охорону праці"
 2. Кодекс законів про працю України
 3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" 


Кодекси, Закони

 1. Кодекс цивільного захисту України 
 2. Загальнодержавна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки 
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 4. Кримінальний кодекс України 
 5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  
 6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 
 7. Закон України "Про використання ядерної енергіїї та радіаційну безпеку"  
 8. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" 


Постанови, Положення, Накази

 1. Правила пожежної безпеки в Україні 
 2. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці 
 3. Перелік заходів та засобів з охорони праці (затв. Кабінетом Міністрів України) 
 4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою 
 5. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
 6. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі 
 7. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 
 8. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 - Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам
 10. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
 11. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників  навчально-виховного  процесу  в  установах і навчальних закладах 
 12. Наказ МОЗ України від 31.03.1994 № 46 - Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
 13. «Положення про порядок трудового  і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці»  
 14. Типове положення про службу охорони праці 
 15. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства 
 16. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці 
 17. Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
 18. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
 19. Наказ МОЗ від 16.06.2014 № 398 - Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах 
 20. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 
 21. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості 


ДСТУ, ГОСТ, Норми

 1. ДСТУ 2293:2014 Охрана труда. Термины и определения основных понятий  
 2. ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги» 
 3. ДСТУ ОНSAS 18001:2010 "Системи управління гігієною та безпекою праці" 
 4. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці 
 5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори (ГОСТ 12.0.003-74) 
 6. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 
 7. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 

Last modified: Friday, 3 February 2017, 10:32 AM