Законодавство України про охорону праці

Основні законодавчі акти з питань охорони праці

 1. Закон України "Про охорону праці"
 2. Кодекс законів про працю України
 3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

 

Кодекси та Закони, що стосуються питань охорони праці

 1. Кодекс цивільного захисту України 
 2. Закон України "Про колективні договори та угоди"  
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
 4. Кримінальний кодекс України 
 5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  
 6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 7. Закон України "Про використання ядерної енергіїї та радіаційну безпеку"  
 8. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" 

 

Постанови, Положення та Накази, що стосуються питань охорони праці

 1. Правила пожежної безпеки в Україні 
 2. Перелік заходів та засобів з охорони праці
 3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою 
 4. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
 5. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі 
 6. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 
 7. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 
 8. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам
 9. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
 10. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти 
 11. Наказ МОЗ України від 31.03.1994 № 46 - Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
 12. Типове положення про службу охорони праці
 13. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
 14. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
 15. Положення про розробку інструкцій з охорони праці
 16. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 
 17. Наказ МОЗ від 09.03.2022 № 441 - Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах
 18. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві 
 19. Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості 
 20. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
 21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці 

 

Стандарти, Санітарні норми

 1. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги 

 2. ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 

 3. ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці 
 4. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 
 5. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 
 6. ILO-​OSH 2001 (Настанова з систем управління охороною праці)

 

Нормативно-правові акти з питань охорони праці (НПАОП)

 1. Показчик НПАОП станом на 06.07.2022 
 2. НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила  охорони  праці  під  час  виконання  робіт  на  висоті" 
 3. НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення" (ДБН А.3.2-2-2009) 
 4. НПАОП 45.2-7.03-17 "Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках" 
 5. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
 6. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
 7. НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт" 
 8. НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання АГНКС» 
 9. НПАОП 0.00-1.62-12 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті" 
 10. НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів" 
 11. НПАОП 0.00-1-80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"
 12. НПАОП 0.00-1.02-08 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів" 
 13. НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт" 
 14. НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 
 15. НПАОП 29.23-1.04-90 "Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок" 
 16. НПАОП 0.00-1.69-13 "Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок" 
 17. НПАОП 15.0-1.01-17 Правила ОП для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна
 18. НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників мʼясопереробних цехів
 19. НПАОП-15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини


 

Остання зміна: Saturday 3 February 2024 18:51 PM